Ana Sayfa
Duyurular
2016 Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları

2016 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Erasmus+ Değerlendirme Kurulu üyelerinin katılımıyla Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları değerlendirilmiştir. Değerlendirme Sonuçları ekte sunulan tabloda ilan edilmektedir.

 

1. İdari Personelin Eğitim Alma Hareketliliğine seçilmesinde,

 

Daha önce hareketliliğe hiç katılmamış personele,

Daha önce hareketliliğe hiç katılmamış birimlere ve

Daha önce hiç hareketlilik gerçekleşmemiş ülkelere öncelik verilmesi prensibi ulusal öncelikler gereğince benimsenmiştir.

 

Bu nedenle idari personel başvuruları daha önce hareketliliğe “KATILANLAR” ve “HİÇ KATILMAYANLAR” olarak tasnif edilmiştir.

 

2. Mevcut Eğitim Alma Hareketliliği hibemiz maalesef talebi karşılamaktan uzak olmasının yanı sıra, bugüne kadar Erasmus+ programından hiç faydalanmamış olan idari personelini talebini karşılamaktan uzaktır.

 

Bu nedenle Erasmus+ programından hiç yararlanmamış olan personelimiz, Başvuru çağrısında belirtilen kriterler doğrultusunda puanlandırılmış ve puanlarına göre yukarıdan aşağıya doğru sıralanmıştır.

 

3. Ancak mevcut hibemiz toplam 10 kişinin gönderilmesine olanak sağladığından puanlama listesinde yer alan ilk 10 kişi ASİL LİSTEYE konulmuş, sıradaki diğer 10 kişi ise YEDEK LİSTEYE konulmuştur.

 

4. Sakarya Üniversitesinde çalışma süresi 5 yılın altında olanları hareketlilikten yararlandırmama yönünde bir kararı bulunduğu için bu kişiler değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

ASİL LİSTEDE yer almakla beraber hareketliliğe katılmaktan vazgeçenlerin yerine YEDEK LİSTEDE yer alanlar puan sırasına göre yararlanma hakkına sahip olacaklardır.

 

Erasmus+ hibemizin verimli kullanılabilmesi için ASİL listede bulunan personelimizin hareketliliğe katılma niyetlerini Dış ilişkiler Şube Müdürü Neriman KANBUR’ a teyit etmeleri gerekmektedir. İdari personelimizin işlemleri Erasmus+ Ofisi tarafından yürütülecektir.

 

Hareketlilik faaliyetinin tüm personelimize ve kurumumuza hayırlı olmasını dilerim.

 

Nesrin KENAR

SAÜ Erasmus+ Kurum Koordinatörü

Erasmus+ Değerlendirme Kurulu Adına